Bao cảnh đẹp khắp nơi ta nhìn thấy,
Tôi hiểu rằng, bạn, khao khát đã quen;
Nhưng Lola ở Valence đầy lấp lánh
Quyến rũ không ngờ của ngọc hồng đen