Tập thơ gồm một số bài mà Baudelaire không tuyển chọn và 6 bài bị kiểm duyệt khi xuất bản tập Hoa khổ đau tại Pháp. Ông đã tập hợp và xuất bản tập thơ này ở Brussels (Bỉ), với 260 bản in. Đây là tập thơ cuối cùng của Baudelaire xuất bản trước khi ông qua đời năm 1867.