Ngắm trăng tàn nhung nhớ ánh bình minh.
Soi bóng liễu cảm thương đời cô phụ.
Đêm lạnh lẽo héo mòn hơi sương đá
Ngày âm u khô khốc khói mây trời.

Người đi rồi có nhớ kẻ chờ mong?
Xuôi con nước có quay về nẻo cũ?
Xuân Hạ Thu Đông có trông bầy lạc nhạn?
Ngắm khói chiều có nhớ cảnh cố hương?

Tượng đá phong rêu bao kiếp vô thường.
Qua năm tháng nay vẫn còn thạch lệ?
Có phải chăng do oán niềm chinh phụ?
Hay trọn lòng son sắc với chinh phu?