Chú vịt trời Hồ Tây
Yêu màu hoa súng tím
Muốn bay mà chẳng bay
Làm nước hồ xao xuyến.