Đêm xoay che mặt hồ xanh
trăng tròn, sóng bạc cầm canh sấp bờ
đèn nhoà sương Phủ Tây Hồ
lặng im xa ngái lập lờ bèo trôi

Mõ chùa khua lạc vào tôi
có mùi tóc của một đôi nhân tình
có con mắt lá lặng thinh
có người uống rượu một mình nào say

Mùa thu gờn gợn heo may
con đường còn dấu chân ngày của ai?
vầng trăng đậu lệch bờ vai
chim sâm cầm lội đêm dài như xưa

Đất còn hoen đỏ cơn mưa
hai tay buông thõng tuổi vừa hồi xuân
nhìn trăng sáng lòng bần thần
bèo trôi hồ dễ xa gần trắng đêm


19-2-1995

Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996