感懷

妙本虛無日日誇,
和風吹起遍沙婆。
人人盡識無為樂,
若得無為始是家。

 

Cảm hoài

Diệu bản hư vô nhật nhật khoa,
Hoà phong xuy khởi biến sa bà.
Nhân nhân tận thức vô vi lạc,
Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia.

 

Dịch nghĩa

Cái bản tính vi diệu trông không ngày ngày có mặt
Gây nên cơn gió hoà ở khắp thế gian
Người người ai cũng biết cái hạnh phúc của vô vi
Phải thể hiện được cái vô vi đó trong cuộc sống mới gọi là nhà.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Chân không diệu thể quanh ta
Làm nên mây thuận gió hoà nơi nơi
Phúc thiền ai cũng biết rồi
Hoa thiền nở giữa lòng người dễ không ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Hư vô, diệu thể vẫn khoe bày,
Khắp cõi sa bà, gió dịu bay.
Vui nhất vô vi, ai cũng hiểu,
Vô vi, nhà ở chính nơi này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Huyền diệu hư không ngày ngày phơi
Sa bà gió lành dậy muôn nơi
Hạnh phúc vô vi ai cũng hiểu
Vô vi nên khởi giữa cõi đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Diệu thể hư vô vốn sẵn đây
Gió hoà chốn chốn mát lành thay
Vô vi phúc ấy như ai hiểu
Khởi phúc vô vi giữa cõi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hư không huyền diệu có quanh ta,
Khắp thế gây nên cơn gió hoà,
Hạnh phúc vô vi người rất hiểu,
Vô vi cuộc sống mới là nhà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hư không huyền diệu quanh ta,
Gây nên thế giới gió hoà khắp nơi,
Vô vi hạnh phúc của người,
Vô vi thể hiện trong đời nhà đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời