18/06/2024 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Chân Không thiền sư - 真空禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 06:32

 

Nguyên tác

妙本虛無日日誇,
和風吹起遍沙婆。
人人盡識無為樂,
若得無為始是家。

Phiên âm

Diệu bản hư vô nhật nhật khoa,
Hoà phong xuy khởi biến sa bà[1].
Nhân nhân tận thức vô vi[2] lạc,
Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia.

Dịch nghĩa

Cái bản tính vi diệu trông không ngày ngày có mặt
Gây nên cơn gió hoà ở khắp thế gian
Người người ai cũng biết cái hạnh phúc của vô vi
Phải thể hiện được cái vô vi đó trong cuộc sống mới gọi là nhà.

Bản dịch của Huệ Chi

Hư vô, diệu thể vẫn khoe bày,
Khắp cõi sa bà, gió dịu bay.
Vui nhất vô vi, ai cũng hiểu,
Vô vi, nhà ở chính nơi này.
[1] Cõi Sa bà, cõi được Phật Thích Ca giáo hoá là Đại thiên thế giới.
[2] Thuật ngữ Phật giáo tiếng Phạn là Asamskrta, chỉ sự không phải hình thành do nhân duyên hoà hợp, không còn sự tồn tuyệt đối của sinh diệt biến hoá, vốn là tên gọi khác của Niết Bàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Không thiền sư » Cảm hoài