Người sống trên đời khó hiểu nhau,
Nhưng ông thì khác chẳng như đâu.
Hứng lên viết chữ đẹp như thánh,
Nói lạ say rồi điên cái đầu.
Mới được về già nhàn hưởng phước,
Mây trôi trước mắt trời xanh mầu.
Đầu giường bầu rượu luôn còn sẵn,
Sẵn tiện cho ông giấc ngủ sâu.