Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 19:41

哭單父梁九少府

開篋淚沾臆,
見君前日書。
夜臺何寂寞,
猶是子雲居。

 

Khốc Đan phủ Lương Cửu thiếu phủ

Khai khiếp lệ triêm ức,
Khán quân tiền nhật thư.
Dạ đài hà tịch mịch,
Do thị Sở Vân cư.


(Năm 734)

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mở tráp lại rơi lệ,
Luống nhìn thư cố nhân.
Tuyền đài đâu vắng vẻ,
Còn có bạn thơ văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Mở rương lệ ướt ngực,
Ngày trước sách anh đây,
Suối vàng sao lặng lẽ!
Nơi ở Tử Vân thay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa mở tráp lệ rơi ướt ngực
Khi thấy thư ông thuộc ngày qua
Đài đêm vắng lặng như tờ
Tử Vân như vẫn còn ngờ ở trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mở rương ước ngực lệ rơi,
Luống nhìn sách cố nhân đời trước đây.
Dạ đài sao vắng vẻ thay,
Tử Vân như vẫn còn đầy đâu đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mở rương nước mắt dầm dề,
Xem thơ ngày cũ não nề nhớ anh.
Suối vàng lạnh lẽo vắng tanh,
Có còn đâu bạn thơ văn thuở nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời