28/11/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Đan phủ Lương Cửu thiếu phủ
哭單父梁九少府

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 19:41

 

Nguyên tác

開篋淚沾臆,
見君前日書。
夜臺何寂寞,
猶是子雲居。

Phiên âm

Khai khiếp lệ triêm ức,
Khán quân tiền nhật thư.
Dạ đài hà tịch mịch,
Do thị Sở Vân cư.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mở tráp lại rơi lệ,
Luống nhìn thư cố nhân.
Tuyền đài đâu vắng vẻ,
Còn có bạn thơ văn.
(Năm 734)

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Khốc Đan phủ Lương Cửu thiếu phủ