Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/10/2013 17:48

九曲詞其二

萬騎爭歌楊柳春,
千場對舞繡麒麟。
到處盡逢歡洽事,
相看總是太平人。

 

Cửu Khúc từ kỳ 2

Vạn kỵ tranh ca dương liễu xuân,
Thiên trường đối vũ tú kỳ lân.
Đáo xứ tận phùng hoan hợp sự,
Tương khan tổng thị thái bình nhân.

 

Dịch nghĩa

Hàng vạn lính kỵ tranh nhau hát ca ngợi liễu mùa xuân,
Cả ngàn đám múa lân kết bằng vải năm màu.
Chỗ nào cũng vui mừng,
Vì thấy nay đang an hưởng thái bình rồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn lính kỵ tranh ca ngợi liễu
Ngàn chỗ đang múa diễu kỳ lân
Nơi nơi mừng rỡ hoan hân
Từ nay vui hưởng an dân thái bình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn kỵ quân tranh khen liễu xuân,
Năm màu kết vải ngàn đoàn lân.
Nơi nào mừng cũng vui ra mặt,
Nay hưởng thái bình an chúng dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn binh đua hát bài xuân liễu
Nghìn cuộc múa lân đủ năm màu
Khắp chốn đều xem vui vẻ quá
Cùng nhìn chung lại thái bình ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn lính tranh ca khúc liễu xuân
Ngàn nơi đang múa điệu kỳ lân
Hân hoan chốn chốn tưng bừng lắm
Nay hưởng thanh bình khắp vạn dân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Vạn kỵ hát ngợi liễu xuân
Cả ngàn đám lại múa lân vải màu
Vui mừng khắp chốn trước sau
Vì nay được hưởng dài lâu thái bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời