16/08/2022 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Khúc từ kỳ 2
九曲詞其二

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/10/2013 17:48

 

Nguyên tác

萬騎爭歌楊柳春,
千場對舞繡麒麟。
到處盡逢歡洽事,
相看總是太平人。

Phiên âm

Vạn kỵ tranh ca dương liễu xuân,
Thiên trường đối vũ tú kỳ lân.
Đáo xứ tận phùng hoan hợp sự,
Tương khan tổng thị thái bình nhân.

Dịch nghĩa

Hàng vạn lính kỵ tranh nhau hát ca ngợi liễu mùa xuân,
Cả ngàn đám múa lân kết bằng vải năm màu.
Chỗ nào cũng vui mừng,
Vì thấy nay đang an hưởng thái bình rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn lính kỵ tranh ca ngợi liễu
Ngàn chỗ đang múa diễu kỳ lân
Nơi nơi mừng rỡ hoan hân
Từ nay vui hưởng an dân thái bình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Cửu Khúc từ kỳ 2