Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:50

賞菊其六

西塞秋來瘴霧深,
秀貞未肯負初心。
不知此夜江頭月,
曾為寒花送好音。

 

Thưởng cúc kỳ 06

Tây tái thu lai chướng vụ thâm,
Tú trinh vị khẳng phụ sơ tâm.
Bất tri thử dạ giang đầu nguyệt,
Tằng vị hàn hoa tống hảo âm.

 

Dịch nghĩa

Vùng biên giới phía tây, thu về chìm sâu trong mây mù lam chướng,
Đẹp đẽ cứng cỏi chưa chịu phụ tâm nguyện ban đầu.
Chẳng biết đêm nay trăng ở đầu sông,
Có vì hoa lạnh đưa tới tin tốt lành?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ải tây, thu tới mịt mù sương,
Nét cũ kiên trinh vẫn vững lòng.
Chẳng biết đêm nay trăng ngọn sóng,
Có vì hoa lạnh báo tin không?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mù mịt sương thu phủ ải tây
Kiên trinh không phụ ý ban đầu
Đêm nay chẳng biết trăng sông tỏ
Thương kiếp hoa gầy cất giọng đâu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời