03/04/2023 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 06
賞菊其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:50

 

Nguyên tác

西塞秋來瘴霧深,
秀貞未肯負初心。
不知此夜江頭月,
曾為寒花送好音。

Phiên âm

Tây tái thu lai chướng vụ thâm,
Tú trinh vị khẳng phụ sơ tâm.
Bất tri thử dạ giang đầu nguyệt,
Tằng vị hàn hoa tống hảo âm.

Dịch nghĩa

Vùng biên giới phía tây, thu về chìm sâu trong mây mù lam chướng,
Đẹp đẽ cứng cỏi chưa chịu phụ tâm nguyện ban đầu.
Chẳng biết đêm nay trăng ở đầu sông,
Có vì hoa lạnh đưa tới tin tốt lành?

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ải tây, thu tới mịt mù sương,
Nét cũ kiên trinh vẫn vững lòng.
Chẳng biết đêm nay trăng ngọn sóng,
Có vì hoa lạnh báo tin không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 06