Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:44

賞菊其一

正白明黄滿院花,
清香來自故山家。
主人無限相思意,
對爾偏能逸興賒。

 

Thưởng cúc kỳ 01

Chính bạch minh hoàng mãn viện hoa,
Thanh hương lai tự cố sơn gia.
Chủ nhân vô hạn tương tư ý,
Đối nhĩ thiên năng dật hứng xa.

 

Dịch nghĩa

Trắng toát, vàng tươi, đầy vườn là hoa,
Hương thanh đến từ nơi nhà trên núi cũ.
Chủ nhân tình ý nhớ nhau vô hạn,
Riêng hứng sâu xa với một mình ngươi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầy vườn trắng toát với vàng tươi,
Nhà núi hương thanh thoảng tới nơi.
Vô hạn nhớ nhau tình chủ cũ,
Sâu xa riêng hứng một mình ngươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thắm tươi vàng trắng rộ đầy vườn
Nhà núi xa đưa dịu dịu hương
Vô hạn nhớ thương tình chủ cũ
Cùng ai san sẻ nỗi niềm riêng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời