07/12/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 01
賞菊其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:44

 

Nguyên tác

正白明黄滿院花,
清香來自故山家。
主人無限相思意,
對爾偏能逸興賒。

Phiên âm

Chính bạch minh hoàng mãn viện hoa,
Thanh hương lai tự cố sơn gia.
Chủ nhân vô hạn tương tư ý,
Đối nhĩ thiên năng dật hứng xa.

Dịch nghĩa

Trắng toát, vàng tươi, đầy vườn là hoa,
Hương thanh đến từ nơi nhà trên núi cũ.
Chủ nhân tình ý nhớ nhau vô hạn,
Riêng hứng sâu xa với một mình ngươi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầy vườn trắng toát với vàng tươi,
Nhà núi hương thanh thoảng tới nơi.
Vô hạn nhớ nhau tình chủ cũ,
Sâu xa riêng hứng một mình ngươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 01