Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2020 09:10

曉入廣治界

半橋分麗水,
一澗入明靈。
曉霧過山麓,
微風歇旅亭。
衣抄林葉綠,
鞋著野花馨。
從此能高興,
行歌悶可聽。

 

Hiểu nhập Quảng Trị giới

Bán kiều phân Lệ Thuỷ,
Nhất giản nhập Minh Linh.
Hiểu vụ quá sơn lộc,
Vi phong tiết lữ đình.
Y sao lâm diệp lục,
Hài trước dã hoa hinh.
Tòng thử năng cao hứng,
Hành ca muộn khả thinh.

 

Dịch nghĩa

Nửa chiếc cầu phân chia Lệ Thuỷ
Một khe nước chảy vào Minh Linh
Sương buổi sớm giăng qua chân núi
Gió hiu hiu ngừng thổi lữ đinh
Áo chép lá rừng xanh màu lục
Giày viết hoa dại thơm ngát hương
Từ đây chợt (trỗi niềm) cao hứng
Vừa đi vừa hát nghe buồn tênh


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Cao Bá Quát toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nửa đoạn cầu chia, ngăn Lệ Thuỷ
Một khe nước chảy, nhập Minh Linh
Chân đèo mờ mịt, nhoà sương sớm
Quán trọ nghênh ngang chặn gió lành
Giày đẫm mùi thơm hoa dại ngát
Áo in màu đậm lá rừng xanh
Từ đây sầu tứ bừng cao vút
Vừa hát, vừa đi, mình nghe mình!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia phân Lệ Thuỷ, nửa cầu
Một khe nước biếc chảy vào Minh Linh
Chân đèo sương sớm mù giăng
Lữ đình ngọn gió ngập ngừng hiu hiu
Lá xanh áo đậm in màu
Hoa thơm còn ngấn dấu giày ai qua
Tâm tình hứng khởi bay xa
Vừa đi vừa hát vừa ca một mình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời