Nửa đoạn cầu chia, ngăn Lệ Thuỷ
Một khe nước chảy, nhập Minh Linh
Chân đèo mờ mịt, nhoà sương sớm
Quán trọ nghênh ngang chặn gió lành
Giày đẫm mùi thơm hoa dại ngát
Áo in màu đậm lá rừng xanh
Từ đây sầu tứ bừng cao vút
Vừa hát, vừa đi, mình nghe mình!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)