Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:18

恭擬嘉成殿天花帖子七首其六

綠雲長在九疑山,
依約蒼梧彩鳳還。
見說舜韶終九奏,
魚龍猶舞洞庭間。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6

Lục vân trường tại Cửu Nghi san,
Y ước Thương Ngô thái phụng hoàn.
Kiến thuyết Thuấn thiều chung cửu tấu,
Ngư long do vũ Động Đình gian.

 

Dịch nghĩa

Mây xanh còn mãi ở núi Cửu Nghi,
Y lời hẹn ước, chim phượng đẹp trở về đất Thương Ngô.
Nghe nói nhạc thiều của vua Thuấn đến chín khúc là hết,
Cá rồng còn múa ở vùng hồ Động Đình.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cửu Nghi còn mãi dải mây xanh,
Y hẹn, Thương Ngô phượng đậu cành.
Nhạc thiều cửu tấu nghe vừa dứt,
Rồng cá đùa vui chốn Động Đình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây biếc chờn vờn núi Cửu Nghi
Phượng hoàng y hẹn đến Thương Ngô
Nhạc thiều chín khúc vừa nghe dứt
Rồng cá hồ  xưa mãi giỡn đùa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời