02/04/2023 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
恭擬嘉成殿天花帖子七首其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:18

 

Nguyên tác

綠雲長在九疑山,
依約蒼梧彩鳳還。
見說舜韶終九奏,
魚龍猶舞洞庭間。

Phiên âm

Lục vân trường tại Cửu Nghi[1] san,
Y ước Thương Ngô[2] thái phụng hoàn.
Kiến thuyết Thuấn thiều[3] chung cửu tấu,
Ngư long do vũ Động Đình gian.

Dịch nghĩa

Mây xanh còn mãi ở núi Cửu Nghi,
Y lời hẹn ước, chim phượng đẹp trở về đất Thương Ngô.
Nghe nói nhạc thiều của vua Thuấn đến chín khúc là hết,
Cá rồng còn múa ở vùng hồ Động Đình.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cửu Nghi còn mãi dải mây xanh,
Y hẹn, Thương Ngô phượng đậu cành.
Nhạc thiều cửu tấu nghe vừa dứt,
Rồng cá đùa vui chốn Động Đình.
[1] Tên núi phía đông nam huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam.
[2] Vua Thuấn tuần du phương nam và băng hà ở cánh đồng Thương Ngô (tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây).
[3] Nhạc thời thịnh trị do vua Thuấn sáng tác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6