Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:11

恭擬嘉成殿天花帖子七首其一

微垣遙擁五雲深,
天市高懸紫氣臨。
曾是六宮歌詠地,
芳風知嗣古姜任。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1

Vi viên dao ủng ngũ vân thâm,
Thiên Thị cao huyền tử khí lâm.
Tằng thị lục cung ca vịnh địa,
Phương phong tri tự cổ khương nhâm.

 

Dịch nghĩa

Thăm thẳm năm thức mây bao trùm dãy tường sâu kín,
Sao Thiên Thị treo cao trên nền trời, khí sắc màu tía rọi tới.
Đây từng là nơi sáu cung ca hát ngâm vịnh,
Phong thái tốt đẹp, biết có người nối tiếp nhiệm vụ nàng Khương ngày xưa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thức mây năm sắc bọc khu tường,
Thiên Thị sao trời khí tía vương.
Nơi chính sáu cung thường hát múa,
Ai ngời phong thái tiếp nàng Khương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tường sâu thăm thẳm thức mây lồng
Thiên Thị treo cao khí tía xông
Đây chốn sáu cung từng múa hát
Mấy ai phong thái tiếp nàng Khương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời