25/09/2021 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
恭擬嘉成殿天花帖子七首其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:11

 

Nguyên tác

微垣遙擁五雲深,
天市高懸紫氣臨。
曾是六宮歌詠地,
芳風知嗣古姜任。

Phiên âm

Vi viên dao ủng ngũ vân thâm,
Thiên Thị cao huyền tử khí lâm.
Tằng thị lục cung ca vịnh địa,
Phương phong tri tự cổ khương nhâm.

Dịch nghĩa

Thăm thẳm năm thức mây bao trùm dãy tường sâu kín,
Sao Thiên Thị treo cao trên nền trời, khí sắc màu tía rọi tới.
Đây từng là nơi sáu cung ca hát ngâm vịnh,
Phong thái tốt đẹp, biết có người nối tiếp nhiệm vụ nàng Khương ngày xưa.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thức mây năm sắc bọc khu tường,
Thiên Thị sao trời khí tía vương.
Nơi chính sáu cung thường hát múa,
Ai ngời phong thái tiếp nàng Khương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1