24.50
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tâm Việt thiền sư (1 bài)
- Thiệu Trường Hành (1 bài)
- Liêu Yến (1 bài)
- Nhan Nguyên (1 bài)
- Hồng Thăng (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2006 16:57 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2006 11:35 bởi Vanachi
Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) là văn học gia đời Thanh, tự Lưu Tiên 留仙 và Kiếm Thần 劍臣, hiệu Liễu Tuyền cư sĩ 柳泉居士, đời gọi là Liêu Trai tiên sinh 聊齋先生, người Tri Xuyên (nay là Tri Bác, Sơn Đông). Ông có tiếng văn học từ thời trẻ, song trước sau thi không đậu, mãi đến năm 71 tuổi mới là cống sinh viện lệ (bỏ lệ cũ), làm thầy tư thục lâu dài và mạc hữu, hậm hực không đắc chí, viết Liêu trai chí dị ghi chép những câu chuyện giữa người và ma quỷ, có địa vị quan trọng trong văn học Trung Quốc.