Cùng cười “Chí dị” sách vừa xong
Áo vải bơ phờ tóc nhuốm sương
Qua chục năm Hoàng Châu ý tạm
Chuyện đêm mưa lạnh ánh đèn chong

tửu tận tình do tại