Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tâm Việt thiền sư (1 bài)
- Nhan Nguyên (1 bài)
- Điền Văn (1 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Vương Sĩ Trinh (12 bài)
Tạo ngày 11/04/2019 22:07 bởi tôn tiền tử
Thiệu Trường Hành 邵長蘅 (1637-1704) người đầu đời Thanh, tự Tử Tương 子湘, hiệu là Thanh Môn sơn nhân 青門山人, người Vũ Tiến, Giang Tô. Chủ sinh huyện, mời giao cho ông chức đồng tri huyện, song ông không nhận, sau đó trọn đời không ra làm quan. Từng làm mạc tân của Tống Lạc. Tác phẩm có Thanh Môn tập.