Mưa tạnh núi xa thẫm
Núi hắt sáng trời hừng
Sáng lên cao chống gậy
Chập chờn kia bóng tùng
Đã mấy vòng giây víu
Bước lên bậc luôn dừng
Đồng bằng chim bay tít
Như rau cây bãi sông
Lên đỉnh sợ sóng trắng
Biết Cụ Khu mênh mang
Như bóng nước nhật nguyệt
Ba châu như đai vòng
Tít tắp không giới hạn
Sóng trời xa trôi cùng
Núi tản như mòng vịt
Trong khói sóng bềnh bồng
Tráng quan trọn đời nhớ
Chơi hứng thú say nồng
Bên dưới chùa thấp thoáng
Tiếng chuông tan mơ mòng

tửu tận tình do tại