29/05/2024 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu đăng Huệ sơn tối cao đỉnh
雨後登惠山最高頂

Tác giả: Thiệu Trường Hành - 邵長蘅

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2019 22:22

 

Nguyên tác

雨歇翠微深,
山光媚新霽。
拄策凌清晨,
松杉吐仍翳。
捫蘿已數盤,
緣磴方屢憩。
平蕪鳥去沒,
遠浦樹如薺。
絕頂驚銀濤,
始覺具區大。
兩漚浮日月,
三州縈衣帶。
淼漭極無垠,
遥天與波逝。
群峰散鳧鴨,
泛泛煙波際。
平生懷壯觀,
興愜茲游最。
下方隱招提,
鍾聲破蒼靄。

Phiên âm

Vũ yết thuý vi thâm,
Sơn quang mỵ tân tễ.
Trụ sách lăng thanh thần,
Tùng sam thổ nhưng ế.
Môn la dĩ sổ bàn,
Duyên đặng phương lũ khế.
Bình vu điểu khứ một,
Viễn phố thụ như tể.
Tuyệt đính kinh ngân đào,
Thuỷ giác Cụ Khu[1] đại.
Lưỡng âu phù nhật nguyệt,
Tam châu[2] oanh y đới.
Diểu mãng cực vô ngần,
Dao thiên dữ ba thệ.
Quần phong tán phù áp,
Phiếm phiếm yên ba tế.
Bình sinh hoài tráng quan,
Hứng thiếp tư du tối.
Hạ phương ẩn chiêu đề[3],
Chung thanh phá thương ái.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh núi xa thẫm
Núi hắt sáng trời mới tạnh
Sáng sớm chống gậy lên cao
Bóng cây tùng thấp thoáng
Vin giây đã mấy vòng
Bước lên bậc luôn phải nghỉ
Đồng bằng chim bay tít
Cây bãi xa thấp như cây tể
Lên đỉnh chót sợ sóng bạc đầu
Mới biết Cụ Khu rộng lớn
Mặt trăng mặt trời nổi như bóng nước
Ba châu vòng quanh như đai áo
Mênh mông không giới hạn
Chân trời trôi cùng sóng
Bầy núi tản ra như mòng vịt
Bồng bềnh trong khói sóng
Trọn đời nhớ tráng quan nơi này
Cuộc chơi vô cùng hứng thú
Bên dưới thấp thoáng chùa
Tiếng chuông làm tan mơ màng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mưa tạnh núi xa thẫm
Núi hắt sáng trời hừng
Sáng lên cao chống gậy
Chập chờn kia bóng tùng
Đã mấy vòng giây víu
Bước lên bậc luôn dừng
Đồng bằng chim bay tít
Như rau cây bãi sông
Lên đỉnh sợ sóng trắng
Biết Cụ Khu mênh mang
Như bóng nước nhật nguyệt
Ba châu như đai vòng
Tít tắp không giới hạn
Sóng trời xa trôi cùng
Núi tản như mòng vịt
Trong khói sóng bềnh bồng
Tráng quan trọn đời nhớ
Chơi hứng thú say nồng
Bên dưới chùa thấp thoáng
Tiếng chuông tan mơ mòng
[1] Tên khác của Thái Hồ.
[2] Chỉ Tô Châu, Hồ Châu, Thường Châu vòng quanh Thái Hồ.
[3] Tiếng Phạn, ý là chùa chiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Trường Hành » Vũ hậu đăng Huệ sơn tối cao đỉnh