Gió thu thổi vào cây sớm,
Giật mình thời tiết đổi thay.
Hạc hè đi cùng mây tối,
Ve im giữa mưa lạnh bay.
Được câu nhờ vào ý mới,
Ghiền sách chính bởi duyên may.
Bình sanh thích đời đạm bạc,
Việc gì để tóc trắng đầy.

tửu tận tình do tại