24/06/2024 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thư
偶書

Tác giả: Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 17:44

 

Nguyên tác

入樹秋風早,
驚心節序遷。
晚雲兼去鶴,
涼雨靜鳴蟬。
得句因新意,
耽書是宿緣。
平生愛沖澹,
何事亦華顛。

Phiên âm

Nhập thụ thu phong tảo,
Kinh tâm tiết tự thiên.
Vãn vân kiêm khứ hạc,
Lương vũ tĩnh minh thiền.
Đắc cú nhân tân ý,
Đam thư thị túc duyên.
Bình sinh ái xung đạm,
Hà sự diệc hoa điên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thu thổi vào cây sớm,
Giật mình thời tiết đổi thay.
Hạc hè đi cùng mây tối,
Ve im giữa mưa lạnh bay.
Được câu nhờ vào ý mới,
Ghiền sách chính bởi duyên may.
Bình sanh thích đời đạm bạc,
Việc gì để tóc trắng đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Đạo Nguyên » Ngẫu thư