Bố cốc kêu trong mưa tơ bay tán,
Đắc ý vì song sớm vẫn ngủ say.
Chăn vải thô ấm lên nhờ xuân đến,
Già trở về ăn cháo trắng qua ngày.
Quan dài năm huống chi nay lại bệnh,
Chức tuy nhàn xin thôi việc lại hay.
Xin cám ơn khách đến thăm ngoài cổng,
Kẻ thường dân chậm tiếp đón đừng rầy.

tửu tận tình do tại