Ta có tật cũ Uyên Minh,
Đi vòng rào đông khi hứng.
Tự hỏi hoa vàng đâu vậy,
Theo từng uy héo cỏ xanh.
Nhớ em sân nhà rào trúc,
Cành sương nhuỵ móc đua chen.
Ước xin hoa thu vài đám,
Hận không một cội ngày xuân.

tửu tận tình do tại