Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:23

泛太湖書事,寄微之

煙渚雲帆處處通,
飄然舟似入虛空。
玉杯淺酌巡初匝,
金管徐吹曲未終。
黃夾纈林寒有葉,
碧琉璃水淨無風。
避旗飛鷺翩翻白,
驚鼓跳魚撥剌紅。
澗雪壓多松偃蹇,
岩泉滴久石玲瓏。
書為故事留湖上,
吟作新詩寄浙東。
軍府威容從道盛,
江山氣色定知同。
報君一事君應羨,
五宿澄波皓月中。

 

Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi

Yên chử vân phàm xứ xứ thông,
Phiêu nhiên chu tự nhập hư không.
Ngọc bôi thiển chước tuần sơ tạp,
Kim quản từ xuy khúc vị chung.
Hoàng giáp hiệt lâm hàn hữu diệp,
Bích lưu ly thuỷ tịnh vô phong.
Tỵ kỳ phi lộ phiên phiên bạch,
Kinh cổ khiêu ngư bát lạt hồng.
Giản tuyết áp đa tùng yển kiển,
Nham tuyền trích cửu thạch linh lung.
Thư vi cố sự lưu hồ thượng,
Ngâm tác tân thi ký Chiết đông.
Quân phủ uy dung tòng đạo thịnh,
Giang sơn khí sắc định tri đồng.
Báo quân nhất sự quân ưng tiện,
Ngũ túc trừng ba hạo nguyệt trung.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bến khói buồm mây, khắp nẻo thông,
Thuyền đi như đến chốn hư không.
Đủ tuần, chén ngọc vơi tay rót,
Điệu ngọt, sáo vàng, khúc mới xong.
Áp giáp luồn rừng, e lá lạnh,
Biếc như ánh ngọc nước xanh trong.
Tránh cờ, cò trắng bay vùn vụt,
Cá bay, hãi trống, nước còn hồng.
Khe núi tuyết dồn, thông trĩu dáng,
Suối ghềnh nước giỏ, đá linh lung.
Mặt hồ ghi lại bao điều lạ,
Tỉnh Chiết, vần thơ mới gửi xong.
Quận phủ oai nghiêm nhờ đạo thịnh,
Giang sơn đáng vẻ, bởi tâm đồng.
Báo tin cùng bác hẳn ham thích,
Trăng hừng, gối sáng, ngủ năm đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thong dong bãi khói buồm mây
vào hư không chiếc thuyền bay nửa vời.
Vừa tuần chén ngọc đầy vơi
Tiêu vàng thong thả, khúc chơi chưa ngừng.
Áo đôi lạnh dệt lá rừng
Nước hồ vắng gió xanh chưng ngọc ngà.
Tránh cờ cò trắng bay xa
Trống dồn cá sợ nhảy ra nước hồng.
Tuyết khe đổ xuống ngàn thông
Long lanh đá nhỏ giọt dòng suối khe
Mặt hồ cố sự sách ghi
Vinh ngâm thơ mới gởi về Chiết đông
Phủ quan thu nạp ưu nồng
Núi sông khởi sắc họp lòng chung lo.
Báo anh ham thích thuận cho
Sóng im trăng sáng ngủ hồ năm đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến khói thuyền buồm mọi xứ thông
Nhẹ nhàng như thể lướt trên không
Chén châu rót ít khai tuần rượu
Sáo ngọc từ từ khúc chửa xong
Lá lạnh đầy rừng vàng áo kép
Tịnh không ngọn gió biếc sông trong
Trốn cờ cò trắng bay vùn vụt
Sợ trống cá hồng cố nhảy tung
Tuyết suối nặng đè thông bẹp rúm
Đá khe nước chảy ánh long lanh
Viết về thời sự hồ lưu lại
Ngâm ngợi thơ xong gửi Chiết đông
Trại lính uy nghi theo nước thịnh
Núi sông khởi sắc bởi tâm đồng
Báo ông một chuyện ông ưa thích:
Năm bữa sóng trong với ánh trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời