21/05/2024 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi
泛太湖書事,寄微之

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:23

 

Nguyên tác

煙渚雲帆處處通,
飄然舟似入虛空。
玉杯淺酌巡初匝,
金管徐吹曲未終。
黃夾纈林寒有葉,
碧琉璃水淨無風。
避旗飛鷺翩翻白,
驚鼓跳魚撥剌紅。
澗雪壓多松偃蹇,
岩泉滴久石玲瓏。
書為故事留湖上,
吟作新詩寄浙東。
軍府威容從道盛,
江山氣色定知同。
報君一事君應羨,
五宿澄波皓月中。

Phiên âm

Yên chử vân phàm xứ xứ thông,
Phiêu nhiên chu tự nhập hư không.
Ngọc bôi thiển chước tuần sơ tạp,
Kim quản từ xuy khúc vị chung.
Hoàng giáp hiệt lâm hàn hữu diệp,
Bích lưu ly thuỷ tịnh vô phong.
Tỵ kỳ phi lộ phiên phiên bạch,
Kinh cổ khiêu ngư bát lạt hồng.
Giản tuyết áp đa tùng yển kiển,
Nham tuyền trích cửu thạch linh lung.
Thư vi cố sự lưu hồ thượng[1],
Ngâm tác tân thi ký Chiết đông.
Quân phủ uy dung tòng đạo thịnh,
Giang sơn khí sắc định tri đồng.
Báo quân nhất sự quân ưng tiện,
Ngũ túc trừng ba hạo nguyệt trung.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bến khói buồm mây, khắp nẻo thông,
Thuyền đi như đến chốn hư không.
Đủ tuần, chén ngọc vơi tay rót,
Điệu ngọt, sáo vàng, khúc mới xong.
Áp giáp luồn rừng, e lá lạnh,
Biếc như ánh ngọc nước xanh trong.
Tránh cờ, cò trắng bay vùn vụt,
Cá bay, hãi trống, nước còn hồng.
Khe núi tuyết dồn, thông trĩu dáng,
Suối ghềnh nước giỏ, đá linh lung.
Mặt hồ ghi lại bao điều lạ,
Tỉnh Chiết, vần thơ mới gửi xong.
Quận phủ oai nghiêm nhờ đạo thịnh,
Giang sơn đáng vẻ, bởi tâm đồng.
Báo tin cùng bác hẳn ham thích,
Trăng hừng, gối sáng, ngủ năm đêm.
[1] Nguyên chú: Những thắng cảnh mắt thấy đều ghi trên đá trong hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi