15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:13

哭皇甫七郎中湜

誌業過玄晏,
詞華似禰衡。
多才非福祿,
薄命是聰明。
不得人間壽,
還留身後名。
涉江文一首,
便可敵公卿。

 

Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực

Chí nghiệp quá Huyền Yến,
Từ hoa tự Nễ Hành.
Đa tài phi phúc lộc,
Bạc mệnh thị thông minh.
Bất đắc nhân gian thọ,
Hoàn lưu thân hậu danh.
Thiệp giang văn nhất thủ,
Tiện khả địch công khanh.


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chí nghiệp hơn Huyền Yến,
Văn chương tựa Nễ Hành.
Tài nhiều không phúc lộc,
Mệnh bạc bởi thông minh.
Trời dẫu không cho thọ,
Thân còn bất hủ danh.
"Thiệp giang" ca một khúc,
Cũng đủ sánh công khanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chí cao Huyền Yến đâu bằng
Văn chương cũng tựa Nễ Hành khác chi
Tài cao chẳng phúc lộc gì
Một đời bạc mệnh cũng vì thông minh
Tuổi trời dẫu bắt đành hanh
Thân tuy đã mất nhưng danh vẫn còn
Thiệp Giang một khúc tiếng đồn
Ai công danh đó có hơn đươc người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chí lập nghiệp cao hơn Huyền Yến
Tài hoa ngang danh tiếng Nễ Hành
Thác non vì quá thông minh
Nhiều tài nhưng phúc lộc không có phần
Chẳng được hưởng cõi trần tuổi thọ
Nhưng tiếng thơm nức nở về sau
“Thiệp Giang” văn tuyển vài câu
Cũng thừa địch bọn công hầu quan to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn Huyền Yến chí nghiệp nhiều,
Văn chương như Nễ Hành điều khác chi.
Tài cao không phúc lộc gì,
Bởi thông minh mệnh bạc chi hơn người.
Không cho thọ dẫu mệnh trời,
Thân còn bất hủ danh ngời mai sau.
“Thiệp giang” ca một khúc sầu,
Sánh ngang với bọn công hầu quan khanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời