32.33
53 bài thơ
Tạo ngày 31/07/2018 17:22 bởi Vanachi
Tập thơ Quê nhà nỗi nhớ (NXB Trẻ, 2002).