Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:14

Nỗi nhớ lẩn vào trong mắt. Mắt cay
Nỗi nhớ lẩn vào đôi tay. Bối rối
Nỗi nhớ lẩn vào con suối. Suối reo
Nỗi nhớ lẩn vào trăng treo. Soi bóng
Nỗi nhớ lẩn vào ngọn sóng. Dâng tràn
Nỗi nhớ lẩn vào đại ngàn. Mênh mông
Nỗi nhớ lẩn vào đêm đông. Buốt giá

Khi nổi nhớ lẩn vào anh
Chỉ là khoảng lặng
Không lời…


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002