Tình cờ gặp một dòng sông
Mới hay ta nợ tang bồng vẫn xuân
Trường Tiền điệu lý bâng khuâng
Ai đi ai ở ngập ngừng nắng phai
Vân Lâu ai đã chờ ai
Nay ai có biết rằng ai chờ mình
Đò ơi sao lại vô tình
Sang sông bỏ bến một mình lênh đênh
Rằng mai kẻ nhớ người quên
Rằng ai biết chẳng thể quên bao giờ
Hương Giang nhớ cả đôi bờ
Về Nam nhớ Bắc – Bắc về nhớ Nam
Cuộc đời dâu bể hợp tan
Mong tình đừng nhẹ như làn mây trôi
Mai đây ai có bồi hồi
Chạnh lòng nhớ một bãi bồi ven sông?


Huế 7.4.2002

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002