Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 27/05/2020 15:20

館娃宮懷古五絕其五

響屟廊中金玉步,
採蘋山上綺羅身。
不知水葬今何處,
溪月彎彎欲效顰。

 

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 5

Hưởng Tiệp lang trung kim ngọc bộ,
Thái tần sơn thượng khỉ la thân.
Bất tri thuỷ táng kim hà xứ,
Khê nguyệt loan loan dục hiệu tần.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hành lang Hưởng Tiệp êm gót ngọc
Hái rau trên núi, đẹp mê say
Chẳng hay nước cuốn về đâu nữa
Trăng suối quanh co học chau mày

44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hưởng Tiệp hành lang êm gót vàng,
Hái rau trên núi, đẹp mê say tràn.
Chẳng hay thuỷ táng nay nào chốn?
Trăng suối quanh co mày học nhăn.

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hành lang vọng bước chân vàng ngọc
Trên núi hái rau mặc lụa là
Nay biết nước chìm đâu chỗ táng?
Quanh co trăng suối học chau mày.

12.00
Trả lời