17/04/2024 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 5
館娃宮懷古五絕其五

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 27/05/2020 15:20

 

Nguyên tác

響屟廊中金玉步,
採蘋山上綺羅身。
不知水葬今何處,
溪月彎彎欲效顰。

Phiên âm

Hưởng Tiệp lang[1] trung kim ngọc bộ,
Thái tần sơn thượng khỉ la thân.
Bất tri thuỷ táng[2] kim hà xứ,
Khê nguyệt loan loan dục hiệu tần[3].

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hành lang Hưởng Tiệp êm gót ngọc
Hái rau trên núi, đẹp mê say
Chẳng hay nước cuốn về đâu nữa
Trăng suối quanh co học chau mày
[1] Hành lang trong cung điện nước Ngô thời Xuân Thu, khi đi nghe tiếng bước chân vang vọng, nên gọi là Hưởng Tiệp lang.
[2] Theo sách Ngô Việt xuân thu, sau khi diệt nước Ngô, Việt vương đã bỏ Tây Thi vào túi da và ném xuống sông.
[3] Tương truyền Tây Thi bị đau tim, khi lên cơn đau thì ôm ngực chau mày, lại càng thêm xinh đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 5