Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:27

孟春

江南孟春天,
荇葉大如錢。
白雪裝梅樹,
青袍似葑田。

 

Mạnh xuân

Giang Nam mạnh xuân thiên,
Hạnh diệp đại như tiền.
Bạch tuyết trang mai thụ,
Thanh bào tự phong điền.

 

Dịch nghĩa

Ngày đầu xuân ở Giang Nam,
Lá rau hạnh lớn như tiền.
Tuyết trắng tô điểm cây hoa mai,
Áo xanh như màu ruộng rau phong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu

Giang nam xuân mới đến,
Lá hạnh tựa tiền đồng.
Bông tuyết như mai trắng,
Áo nào biếc ruộng phong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày đầu xuân Giang Nam ngâm vịnh
Rau hạnh ra lá ánh như tiền
Hoa mai tuyết trắng điểm duyên
Áo lam tựa ruộng xanh rền rau phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giang Nam xuân tiết tháng giêng
Lá cây rau hạnh to ngang đồng tiền
Cây mai tuyết trắng điểm thêm
Rau phong kín ruộng khắp miền áo xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam đầu tiết tháng giêng,
Lá rau hạnh lớn như tiền tròn thay!
Điểm tô tuyết trắng hoa mai,
Áo xanh màu ruộng phong bày xanh tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trời xuân đầu tháng Giang Nam
Lá cây hạnh lớn to ngang tiền đồng
Hoa mai tuyết trắng điểm bông
Áo xanh màu tựa ruộng phong bên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời