23/04/2024 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạnh xuân
孟春

Tác giả: Bão Phòng - 鮑防

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:27

 

Nguyên tác

江南孟春天,
荇葉大如錢。
白雪裝梅樹,
青袍似葑田。

Phiên âm

Giang Nam mạnh xuân thiên,
Hạnh diệp đại như tiền.
Bạch tuyết trang mai thụ,
Thanh bào tự phong điền.

Dịch nghĩa

Ngày đầu xuân ở Giang Nam,
Lá rau hạnh lớn như tiền.
Tuyết trắng tô điểm cây hoa mai,
Áo xanh như màu ruộng rau phong.

Bản dịch của Viên Thu

Giang nam xuân mới đến,
Lá hạnh tựa tiền đồng.
Bông tuyết như mai trắng,
Áo nào biếc ruộng phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bão Phòng » Mạnh xuân