Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/06/2021 18:13

秋暮憶中秋夜與王璠侍禦賞月,因愴遠離聊以奉寄

前月月明夜,
美人同遠光。
清塵一以間,
今夕坐相忘。
風落芙蓉露,
疑餘綉被香。

 

Thu mộ ức trung thu dạ dữ Vương Phan thị ngự thưởng nguyệt, nhân sảng viễn ly liêu dĩ phụng ký

Tiền nguyệt nguyệt minh dạ,
Mĩ nhân đồng viễn quang.
Thanh trần nhất dĩ gian,
Kim tịch toạ tương vong.
Phong lạc phù dung lộ,
Nghi dư tú bị hương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước trăng đêm sáng trăng
Người đẹp ánh xa cùng
Một khoảng trời không bụi
Đêm nay quên được không?
Phù dung sương gió lạc
Ngỡ sót chăn thêu thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước trăng đêm sáng trăng ngần,
Ánh xa người đẹp cùng làn sáng tươi.
Không vương bụi một khoảng trời
Đêm nay quên nhớ trong đời được không?
Gió sương rụng móc phù dung,
Chăn thêu ngỡ sót thơm hương chan hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời