Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Richard Lovelace

1617-1657, Anh
1 bài thơ, 169 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2022 20:21

Richard Watson Dixon

1833-1900, Anh
1 bài thơ, 1192 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 05:30

Robert Bridges

1844-1930, Anh
1 bài thơ, 1202 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 23:54

Robert Browning

1182-1889, Anh
3 bài thơ, 1829 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/10/2014 22:38

Robert Burns

74.71
1759-1796, Anh
33 bài thơ, 6909 lượt xem, 1 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 17/04/2007 16:48

Robert Herrick

1591-1674, Anh
3 bài thơ, 1669 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 06:27

Robert Louis Stevenson

1850-1894, Anh
8 bài thơ, 2281 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2008 09:06

Samuel Daniel

1562-1619, Anh
1 bài thơ, 723 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/10/2018 17:04

Samuel Taylor Coleridge

1772-1834, Anh
2 bài thơ, 2284 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2007 06:54

Seamus Heaney

15.00
1939-?, Anh
3 bài thơ, 2860 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:30

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối