Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

William Henry Davies (W. H. Davies)

1871-1940, Anh
1 bài thơ, 880 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2018 06:39

William James Linton

1812-1897, Anh
1 bài thơ, 861 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/12/2016 08:24

William Makepeace Thackeray

1811-1863, Anh
1 bài thơ, 1250 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/02/2009 21:27

William Shakespeare

64.33
1564-1616, Anh
138 bài thơ, 33727 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2007 06:49

William Wordsworth

1770-1850, Anh
7 bài thơ, 7768 lượt xem, 1 người thích
Do Cammy gửi ngày 15/03/2008 00:52

Wystan Hugh Auden

43.75
1907-1973, Anh
7 bài thơ, 3174 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2007 17:06

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]