25.00
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Edmund Spenser (19 bài)
- Philip Sidney (1 bài)
- Samuel Daniel (1 bài)
- William Shakespeare (140 bài)
- Christopher Marlowe (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/05/2009 18:42 bởi hongha83
Sir Walter Raleigh (1552-1618) là sủng thần của nữ hoàng Elizabeth, cũng là nhà thơ, nhà ngoại giao, một chính trị gia và nhà hàng hải. Ông sinh ở Hayes. Vì ủng hộ Arabella Stuart làm loạn, ông bị lên án tử hình. Sir Walter Raleigh đã bỏ sang Mỹ cuối cùng lại dại dột trở về Anh. Ông bị hành hình theo lời yêu cầu của người Tây Ban Nha, nơi hành hình là đoạn đầu đài ở Luân Đôn dưới thời vua Jacques I. Thi ca của Raleigh được tập hợp trong cuốn "Những bài thơ bất tử của ngôn ngữ Anh" (Immortal Poems of the English Language).

Nguồn: Thi tuyển Anh/ NXB Phượng Hoàng, 1961.