Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sir Walter Raleigh (1 bài)
- Philip Sidney (1 bài)
- Samuel Daniel (1 bài)
- William Shakespeare (139 bài)
- Christopher Marlowe (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/12/2015 15:49 bởi tôn tiền tử
Edmund Spenser (1552-1599) là nhà thơ nổi tiếng người Anh thời Phục hưng, sinh tại London. Ông có bài ​​thơ sử thi The Faerie Queene được đánh giá là một kiệt tác