Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Sir Walter Raleigh

25.00
1552-1618, Anh
1 bài thơ, 1886 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2009 18:42

The Beatles

?-?, Anh
39 bài thơ, 1979 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/01/2021 22:09

Thomas Carlyle

1795-1881, Anh
1 bài thơ, 1690 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 05:52

Thomas Hood

1799-1845, Anh
3 bài thơ, 1618 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 08:34

Thomas Moore

22.50
1779-1852, Anh
40 bài thơ, 3943 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:37

Walter Crane

1845-1915, Anh
1 bài thơ, 366 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2021 19:52

Walter de la Mare

1873-1956, Anh
4 bài thơ, 1794 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 05:51

William Blake

1757-1827, Anh
14 bài thơ, 8397 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:26

William Butler Yeats

64.83
1865-1939, Anh
35 bài thơ, 13674 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2007 14:30

William Ernest Henley

1849-1903, Anh
1 bài thơ, 380 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2021 15:26

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối