Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

William Blake

1757-1827, Anh
12 bài thơ, 4953 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:26

William Butler Yeats

14.00
1865-1939, Anh
35 bài thơ, 7262 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2007 14:30

William Henry Davies (W. H. Davies)

1871-1940, Anh
1 bài thơ, 181 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2018 06:39

William James Linton

1812-1897, Anh
1 bài thơ, 334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/12/2016 08:24

William Makepeace Thackeray

1811-1863, Anh
1 bài thơ, 798 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/02/2009 21:27

William Shakespeare

33.67
1564-1616, Anh
106 bài thơ, 19367 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/02/2007 06:49

William Wordsworth

1770-1850, Anh
7 bài thơ, 5550 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 14/03/2008 00:52

Wystan Hugh Auden

33.33
1907-1973, Anh
6 bài thơ, 2219 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2007 17:06

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]