Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alexander Pope

15.00
1688-1744, Anh
1 bài thơ, 5978 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/07/2012 08:34

Alfred Edward Housman

33.67
1859-1936, Anh
66 bài thơ, 7887 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:32

Alfred Tennyson (Alfred Lord Tennyson)

1809-1892, Anh
5 bài thơ, 2150 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 07:53

Andrew Marvell

25.00
1621-1678, Anh
1 bài thơ, 2207 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 15:58

Andrew Motion

1952-?, Anh
1 bài thơ, 916 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:37

Ben Jonson

1572-1637, Anh
2 bài thơ, 2866 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 08:08

Charles Kingsley

1819-1875, Anh
2 bài thơ, 1145 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 08:44

Charlie Chaplin - Charles Spencer Chaplin

1889-1977, Anh
3 bài thơ, 371 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/09/2022 21:37

Charlotte Mew

1869-1928, Anh
2 bài thơ, 3052 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 08:09

Christina Rossetti

44.25
1830-1894, Anh
33 bài thơ, 6081 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:45

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối