Quạ
từng bầy quạ
Trên đầu tôi thét gào:
"Hãy nhớ lấy luật đời
Phải chết cho đúng lúc"

Và Êxênhin, Êxênhin
Đi như kẻ bị đời nhạo báng
Chẳng chút hơi men, tỉnh táo tuyệt vời
Một Êxênhin chẳng hề tự treo cổ
Với đôi mắt trắng dã

Và tôi xin hứa, tôi xin hứa
Sẽ thực hiện lời di chúc
Rất đúng lúc
Bất chấp tháng năm!


1964
Nguồn: Độc thoại của Marylin Monroe (thơ dịch), Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)