23/05/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quạ, từng bầy quạ
“Вороны, вороны”

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 22:50

 

Nguyên tác

«Умирайте вовремя.
Помните регламент…»
Вороны,
вороны
надо мной горланят.
Ходит, как посмешище,
трезвый несказанно,
Есенин неповесившийся
с белыми глазами…
Обещаю вовремя
выполнить завет —
через тыщу
лет!

Bản dịch của Anh Ngọc

Quạ
từng bầy quạ
Trên đầu tôi thét gào:
"Hãy nhớ lấy luật đời
Phải chết cho đúng lúc"

Và Êxênhin, Êxênhin
Đi như kẻ bị đời nhạo báng
Chẳng chút hơi men, tỉnh táo tuyệt vời
Một Êxênhin chẳng hề tự treo cổ
Với đôi mắt trắng dã

Và tôi xin hứa, tôi xin hứa
Sẽ thực hiện lời di chúc
Rất đúng lúc
Bất chấp tháng năm!
1964
Nguồn: Độc thoại của Marylin Monroe (thơ dịch), Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Quạ, từng bầy quạ