Eight o'clock

He stood, and heard the steeple
Sprinkle the quarters on the morning town.
One, two, three, four, to market-place and people
It tossed them down.

Strapped, noosed, nighing his hour,
He stood and counted them and cursed his luck;
And then the clock collected in the tower
Its strength, and struck.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cammy

Anh đứng đó, nghe tiếng tháp chuông đồng hồ
Từng khắc một, rót tiếng ngân buổi sáng
Một, hai, ba, bốn, tới những xóm chợ, tới những kẻ thờ ơ
Từng giọt chuông rơi xuống

Treo lơ lửng trên cao, anh cũng sắp tới giờ
Anh đứng đếm tiếng chuông và rủa nguyền số phận
Người ta đem vào gác chuông chiếc đồng hồ
Cả sức mạnh, và tiếng chuông vẫn điểm

Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh nghe đứng đó tiếng chuông,
Sớm mai từng khắc rót lồng tiếng ngân.
Một, hai, ba, bốn, chợ, dân,
Đổ chuông từng giọt trong ngần buông rơi.

Treo trên cao, sắp tới giờ,
Rủa nguyền số phận anh vờ đếm chuông.
Đem đồng hồ tới gác chuông,
Cả luôn sức mạnh tiếng lồng điểm chuông.

21.00
Trả lời